• TELT: Vi har en liten markedsavgift på 150 nok pr. telt for å dekke ved og andre fasiliteter.
  • GILDET: Har du krysset av på å delta på festen lørdag, tar vi 150 kr pr. person. Dette er også tilgjengelig i lenken nedenfor.
  • LENKE: BETALING MARKEDSAVGIFTER

  • TENTS: We have a small market fee of 150 nok per tent to cover firewood and other amenieties.  
  • FIEST: If you have said you will  participate in the feast on saturday, we are charging 150 nok per person. This is also available in the link below. 
  • LINK: PAYMENT MARKET FEES