Kirsten hedres

Kirsten har vært leder av håndverksgruppen i ca. 26 år. Nå går hun av, men først skal hun hedres. Vel møtt torsdag 1.desember fra klokken 18.00 på …

Borreting 2022

Lørdag 11. februar går tinget av stabelen. Se Ratatosk nummer 4, som er sendt til alle

Håndverkskvelder

Første håndverkskveld denne høsten blir torsdag 14. september. Vi møtes som vanlig på Borre stasjon, og Kirsten har hovedansvar for kvelden. Vi håper …