Borre Vikinglag

BORRE VIKINGLAG
Postboks 346
3193 Horten

E-post: hovding@borrevikinglag.com

Org.nr: 994765442

Kontonummer: 6280 05 15438
IBAN:   NO 5562 8005 1543 8
SWIFT: NDEANOKK

Navn/Name:*

Epost/E-mail:*
Emne/Subject:*

Melding/Message:*

 

Våre websider
Kom gjerne med tlbakemelding om det er noe du savner!
Våre bilder på Flickr:
Følg oss: