Borre Vikinglag

Velkommen til Borre Vikinglags hjemmeside!


PUBLIKUM: OM BORREKAUPANGEN 2024


VISITORS: ABOUT THE BORRE MARKET 2024


VIKINGER – VIKINGS: MARKEDSAVGIFTER – MARKET FEES


SMEDKONKURRANSE: INFO OG PÅMELDINGBorre Vikinglag har som formål å spre kunnskap om Borres og Vestfolds historie,
med hovedvekt på jernalder/vikingtid, og å utvide kunnskapen om dagligliv og håndverk i denne perioden. Annethvert år arrangerer vi et av Nordens største vikingmarkeder – Borrekaupangen.


Borremarkedet 2024

KURS – COURSES
Alle kan søke

Alle kurs


All courses

Håndverk

Borre Vikinglag har som målsetting å holde gamle håndverkstradisjoner i live. Mange av våre medlemmer er dyktige håndverkere. Bli kjent med noen av dem.

Håndverkere →

Vikingliv

Borre Vikinglags medlemmer har lang erfaring med levendegjøring av vikingtiden. Vi gir deg gode råd og tips til hvordan du kan leve og leke som en viking.

Les mer →

Bildegalleri

Hvert eneste år reiser Borre Vikinglags medlemmer og besøker ulike markeder i hele Europa. Se flotte bilder fra våre aktiviteter ute og hjemme.
Se bilder →

Top