Sagn og soger

I Norsk folkeminnesamling ved Universitetet i Oslo finnes mange gamle sagn fra hele Norge.

De fleste ble samlet inn på 1800- og 1900-tallet, men noen er nok urgamle.

Kanskje ikke helt «vikingsk», men moro er det lell.

(Sagnkartet virker dårlig på mobiltelefoner)

Sagnkart