Kvinner i vikingtiden

Fantes det kvinner i vikingtiden?

Eowyn the shieldmaiden

Det skulle man nesten ikke tro, men faktum er at kjønn ikke var avgjørende for makt og rikdom.
Toktene til ulike deler av Europa mellom 793 og 1066, førte til betydelig påvirkning både biologisk og kulturelt.
Mindre kjent er det nok at det ikke kun var menn som deltok på disse toktene.
Kvinner var ofte med på tokt og oppildnet mennene til kamp, la planer og ertet feigiser. En god del kvinner deltok også selv i kamper.
Les mer (engelsk)

Her er et svensk innspill:
(oversatt utdrag) …Njåls saga synes å skildre en mannssamfunnet, der menns kamper og krangler dominerer historien.
Men hvis vi ser nærmere på historien, er mennene egentlig nesten som marionetter.
Kvinnene styrer hendelsene i bakgrunnen, men er aldri selv involvert i kampene….

Les mer

Ikke å forglemme Osebergskipet som til sist ble brukt som grav til to høytstående kvinner.
Mye tyder på at kvinnene som ble gravlagt i Osebergskipet var mektige i seg selv, ikke bare i kraft av hvem de var gift med, eller mor til.
Les mer

Bloggeren Valkyrja har gitt egen stemme til en rekke forskningsrapporter:
«I likhet med eksempler slik som det 9000 år gamle skjelettet av jegeren fra Bäckaskog14 (som var gravlagt med spyd og meisel, ble tatt for å være mann og ble kalt den eldste jegeren i Skandinavia – men som ved senere undersøkelser viste seg å ha født mellom 10-12 barn), har vi flere eksempler på arkeologiske funn av vikinggraver hvor levninger gravlagt med sverd og brynjer automatisk har blitt feilidentifiserte som menn.»
Les mer