Korndyrking på Grønland

Vikingene er berømte og beryktet for sin hang til øl og mjød, og arkeologene har diskutert om Eirik Raude og folkene hans måtte unnvære de gyldne drikkene da de bosatte seg på Grønland på 1000-tallet. Det grønlandske klimaet var mildt på den tiden, men var det mildt nok til å dyrke korn?
Les mer