Kirsten hedres

Kirsten har vært leder av håndverksgruppen i ca. 26 år. Nå går hun av, men først skal hun hedres.

Vel møtt torsdag 1.desember fra klokken 18.00 på «stasjonen»!