Temakvelder 2018

Temakveldene er et samarbeidsprosjekt mellom medlemmer av Borre Vikinglag, Borrefylkingen og Midgard historisk senter, og arrangeres den første tirsdagen hver måned, fra kl 18-21 og foregår på Midgard.

Les om temakveldene her.