KUN BORREVIKINGER –
BORRE VIKING MEMBERS ONLY

MARKEDSREGLER – MARKET RULES

Markedsreglene  Market rules


PÅMELDING – APPLICATION FORM

Søknadsfrist/Deadline 15. april 2020

Du får svar innen/You will get an answer within 4. mai 2020.

Jeg har lest og forstått markedsreglene - I have read and understood the market rules*
Ditt vikinglag/Your viking group:
Navn/Name:*

Denne deltakeren vil også være kontaktperson.
This participant wil also be our contact person.

Deltatt tidligere?/Participated before?
Kommer fra/Your country
Mobiltlf/Cellular phone
-
Epost/E-mail:*
Gjenta epost/E-mail confirmation:*
BILER - CARS
Registreringsnummer Registration number
Flere biler Additional cars
DELTAKERE - PARTICIPANTS
Totalt antall personer inkludert kontaktperson Total number of persons including contact person:
Navn og alder på deltakere: Names and age of the participants
Jeg er en (merk alle som gjelder)/I am a (please mark all that applies)*
TELT - TENTS
Antall telt/Number of tents*
Mitt sovetelt/My tent (for sleep)*
Teltåpningen er på/The tent entrance is on the
Teltstørrelse(r) (metrisk)/Tent size(es) (metric):*
DIVERSE - MISCELLANEOUS
Kommentarer/Comments
Verifisering/Verification: