OseberghodetKurs under Borrekaupangen 2018
Courses held at the Borre-market 2018. 

 

 


Noen kurs er på et nordisk språk – andre på engelsk eller diverse blandinger av alle.

I all hovedsak er kursene av praktisk art og da kommer man langt også uten språkøre.

Kast dere ut i det.


Some of the course are in a Scandinavian language – others are mainly or partially in English or in mixed languages. Great portions of the courses are of a practical type.
You may take your chance to participate, even if you do not understand all that they say.

Most Scandinavians speak English fairly well.


Merk deg dette:

 • Noen av kursene har aldersgrense.
 • Først til mølla prinsippet følges.
 • De som får plass får beskjed, de øvrige står på venteliste i tilfelle noen trekker seg o.l.
 • Kursene holdes tirsdag 3. – torsdag 5. juli kl 11-17.
  Klokkeslettene er ca. Nærmere informasjon fås av kursholder
 • Kursavgift 500 NOK
 • Påmeldingsfrist: 1. mai 2018

OBSERVE:

 • There are an age limit for some of the courses.
 • The «First come, first served» priciple is used.
 • You will be noted if you «win» a place in a course. The others will be on a waiting list for the case that a participant withdraws etc.
 • The courses are held July 3 – 5 between 11. am and 5 pm.
  The times are approximat. Further information is given by instructor
 • Course fee: 500 NOK (about 50 €)
 • Registration deadline: May 1. 2018

Kursbeskrivelser

Påmelding – Registration

Bank information, course fee/Bankinformasjon kursavgift:

Bankkonto/Bank account : 1503.78.12096
IBAN: NO7415037812096
SWIFT: DNBANOKKXXX​
Bank: DNB


Name:*
Ditt vikinglag - Your viking group
Epost - E-mail:*
Jeg er over 15 år - I am older than 15 years*

Jeg melder meg på følgende kurs:
I want to participate on the following cours:

Velg ett kurs - choose one course*
Sikkerhetssjekk - Word Verification: