Borre Vikinglag
Tittel Forfatter(e) Forlag/Utgitt år
Før Viken ble Norge Bjørn Myhre Norske Oldfunn XXXI 2015
Kvinner i vikingtid Nanna Løkka (Red) SAP/Spartacus 2014
Vikingenes verden Kim Hjardar Spartacus 2013
Den svarte vikingen Bergsveinn Birgisson Spartacus 2013
Vikingatida Köksredskap Råvaror og recepts Mari Wickerts Foreningen Arkeologi på väg 2013
Vikinger i krig Kim Hjardar, Vegard Vike Spartacus 2011
Spor av vikingenes sanger Kåre A. Lie Midgard forlag 2010
Bålmad for moderne vikinger Karin Collstrup BOD 2009
Det norrøne samfunnet Jon Vidar Siggurdsson Pax 2008
The Viking World Stefan Brink (Red) Routledge 2008
Viking clothing Thor Ewing Tempus 2007
Norrøn religion Gro Steinsland Pax 2005
Vikings, The North Atlantic Saga Fitzhugh (Red) Smithsonian 2000
Skygger av en annen virkelighet, Oldnordiske myter Lotte Hedeager Pax 1999
Fra Hammer til kors, 1000 år med kristendom. Hansen, Bjerva (Red) Borre historielag Schibsted 1994
Menneske og makter i Vikingenes verden Gro Steinsland, Preben Meulengracht Sørensen Universitetsforlaget 1994
Osebergdronningens grav Christensen, Ingstad, Myhre Schibsted 1993
Fra Vikinger til Korsfarere Else Roesdal (Red) Foreningen Norden 1992

Våre websider
Kom gjerne med tlbakemelding om det er noe du savner!
Våre bilder på Flickr:
Følg oss: