Borreting 2022

Lørdag 11. februar går tinget av stabelen.

Se Ratatosk nummer 4, som er sendt til alle medlemmer.